Čulá plavebná prevádzka nad vzdúvadlami © hiking.sk & autor