Ďalší kostol pri pamätníku Radvaň (Füzérradvány) © hiking.sk & autor