Ľudí je tu málo, prevažne Bobrovčania a služba z chaty © hiking.sk & autor