Široká lesná csta vedúca od Ahoju » pozri na mape © hiking.sk & autor