Škody sú nenapraviteľné, zastavuje mi rozum nad toľkou márnosťou © hiking.sk & autor