Žitný ostrov pod hrádzou prívodného kanála vodného diela © hiking.sk & autor