100-kilogramový meteorit pána Neuhausa v Štrbe © hiking.sk & autor