605-ročná lipa na samote Duhánkovci © hiking.sk & autor