A sme dole pri Liptovskej Mare © hiking.sk & autor