A sme tu - sútok Latorice a Ondavy © hiking.sk & autor