Aj červené vínečko sa nalievalo, foto: Peter Ondovčík © hiking.sk & autor