Ale aj smerom na Povrazník (dolu) a na Kremnické vrchy (vzadu) © hiking.sk & autor