Aleja pri ceste medzi Obycami a Jedľovými Kostoľanmi © hiking.sk & autor