Altánok v Poľsku na mieste bývalej (vysťahovanej) rusínskej obce Czeremcha (Черемха) © hiking.sk & autor