Bývalé mokrade pri toku Rohoznej v pozadí vidno Dereše © hiking.sk & autor