Božie muky, vľavo Čechánky, vpravo Látky © hiking.sk & autor