Budova čakárne prístavu pre kompu na maďarskej strane © hiking.sk & autor