Bufet Včelín na Bielom kríži » pozri na mape © hiking.sk & autor