Bunker pri ceste do Hohenau » pozri na mape © hiking.sk & autor