Celkový pohľad zo západnej strany © hiking.sk & autor