Chodník v okolí Korbanu sa stráca © hiking.sk & autor