Deň 1: Vlníme sa ďalej hrebeňom po Sihlianskej planine, sme nad osadou Kysuca © hiking.sk & autor