Dedina Vyšný Redmec (Felsőregmec) a v pozadí Luhyňa na Slovensku © hiking.sk & autor