Doľava náročnejší variant, my však ideme doprava ľahším » pozri na mape © hiking.sk & autor