Dobre zjazdné lúčne úseky » pozri na mape © hiking.sk & autor