Dolu pri martinskej Kolónii Hviezda (nad ATC Turiec) © hiking.sk & autor