Dunajská hrádza v Maďarsku, foto: Peter Ondovčík © hiking.sk & autor