Formát knižky je nezvyklý, no praktický © hiking.sk & autor