Foto bod na skale pred posledným stúpaním © hiking.sk & autor