Hlavná cesta, vpravo vedie trasa © hiking.sk & autor