Hlavná cesta Jablonica - Senica so širokou krajnicou a kvalitným povrchom © hiking.sk & autor