Horáreň, kde sme odbočili na červenú značku © hiking.sk & autor