Hore zjazdovkou na Homôľku » pozri na mape © hiking.sk & autor