Hraničný kameň a značka k Hošteckej studničke » pozri na mape © hiking.sk & autor