Hrebeň Javorníkov a smer trasy © hiking.sk & autor