In memoriam, Ing. Stanislav Lučanský, hlavný inižinier projektu V. D. Čieny Váh © hiking.sk & autor