Informačná tabuľa o náučnom chodníku Kormos – Bába (Začmudená Baba) © hiking.sk & autor