Informačná tabuľa pri vetracej jame » pozri na mape © hiking.sk & autor