Ján Baptista štôlňa » pozri na mape © hiking.sk & autor