Jeden z ropíkov v anundačnom pásme pod železničným mostom © hiking.sk & autor