Jedna z výrazných dominánt tohto malebného mestečka (pôvodne radnica, dnes Banské múzeum) © hiking.sk & autor