Kúsok od Liptovskej osady už trasa prešla ďalej od cesty, takže konečne kľud © hiking.sk & autor