Kúsok od NPR Mokrade Turca pred Socovcami © hiking.sk & autor