Klesanie krátkym asfaltovým úsekom z Mikulčinho vrchu © hiking.sk & autor