Klin nad Bodrogom - najnižšie miesto na Slovensku © hiking.sk & autor