Konečná – Liptovský košiar » pozri na mape © hiking.sk & autor