Kopec Vrchdobroč aj osada Vrchdobroč pri ceste naspäť © hiking.sk & autor