Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Holíči » pozri na mape © hiking.sk & autor