Kostol v Bajóte je na bývalom slovanskom hradisku © hiking.sk & autor