Krok 10: prispôsobím sklon sedla, aby netlačilo a rajdy tak, aby mali páčky dobrý sklon – hotovo © hiking.sk & autor